menu_button

... » LES EPIDÈMIES A LLANÇÀ A TRAVÉS DELS DOCUMENTS DE L'ARXIU (III)

Els brots de còlera  del S.XIX :

Des del primer terç del segle XIX fins a finals del mateix segle, la península ibèrica va patir fins a sis brots epidèmics de "Còlera- morbo- asiàtic" segons la terminologia de l'època per anomenar aquesta malaltia infecciosa.

La malaltia va arribar a Europa entre 1817 i 1823 procedent de l'Índia. Des d'aquesta data va afectar diverses zones d'Europa. El còlera va arribar a Europa, bàsicament  pel moviment de les tropes angleses colonials de la Índia a altres països del sud i est asiàtic.

El còlera és una malaltia infecciosa causada per les enterotoxines del bacil vibrio cholerae. Els malalts mostren una síndrome basada en vòmits i una excessiva diarrea (denominada colerina) sense mostrar amb prou feines febre. Després d'un període d'incubació d'un o dos dies. En situació normal la malaltia es transmet per l'aigua i els aliments. Quan el brot s'estableix en una població són les deposicions les que contaminen amb summa facilitat les fonts d'aigua potable i les robes dels afectats.

El doctor Robert Koch va descobrir el bacil causant de la malaltia el 2 de febrer de 1884 i a finals del segle xix , el còlera ja havia desaparegut pràcticament de Europa i Amèrica.

A la península ibèrica, com ja s'esmentat anteriorment, hi va haver fins a sis brots de l'epidèmia de còlera al llarg del S. XIX.  Els primers casos de la malaltia en el primer brot,  es van donar a la ciutat de Vigo el 19 de gener de 1833. A Barcelona es produeix un brot gairebé simultàniament  el mateix any, que va tenir el seu inici a causa del desembarcament de les tropes de combat procedents de la Guerra de Successió Portuguesa.  I és molt possible que aquestes  fossin també  les responsables de l'arribada a la resta de l'estat, i fou a Andalusia on es van produir els casos més mortals l'estiu d'aquest mateix any. L'arribada de l'hivern va frenar l'avanç de la pandèmia arreu del país, en arribar la primavera la malaltia va aconseguir en un segon avanç arribar fins a Madrid. El  mes de juliol de 1834, el terror de la malaltia era de tal intensitat a Madrid  que es van produir matances de frares, i se'ls va acusar de causar la malaltia per enverinament de les aigües.

Hi va  haver-hi una tercera via d'entrada del còlera a l'any 1834 a través del Mediterrani i va ser quan aquesta malaltia va arribar a Catalunya pel vapor Tritón, que va salpar de Toló, on la malaltia ja estava estesa, i conduïa militars de la Legió Estrangera Francesa des del nord d'Àfrica a França, i aquests van desembarcar a Tarragona el 16 d'agost i a Roses el 20 d'agost, on els militars van passar la malaltia als civils i d'aquest contacte la malaltia es va propagar per les ciutats i viles , arribant a la Barceloneta l'agost, i el 4 de setembre a dins de la ciutat de Barcelona .

El tercer brot de la pandèmia de còlera va entrar de nou per  Vigo el 19 de novembre de 1853. I a Catalunya va arribar l'any 1854  procedent d'un vaixell de  Marsella que va arribar el mes de juliol de a Barcelona. Aquest afectà a àmplies zones de l'interior de Catalunya. No fou el més mortífer dels brots de còlera esdevinguts a Espanya al segle xix, però fou devastador per les conseqüències que va generar.

A nivell mundial la següent pandèmia va sorgir el 1863 i va estar activa fins al 1873. El 1865, el còlera entrà altre vegada pel port de València. Les províncies més afectades van ser València, Palma, Girona, Lleó, Albacete, Osca i Terol.

L'any 1885 , un altre brot va arribar des de la costa mediterrània a través de la província de Granada i es va estendre per Andalusia. Aquest va arribar precedit per alguns fenòmens catastròfics, com ara terratrèmols i pluges torrencials, que van crear les condicions perfectes per fer proliferar l'epidèmia.

Un dels últims brots i un dels més virulent va tenir lloc l'any   1893 a les Illes Canàries. L'11 d'octubre d'aquest any, el vaixell italià Remo va atracar a Santa Cruz de Tenerife, en arribar de Rio Grande, de pas per Gènova. Les mesures d'aïllament van fallar, el que va provocar que una epidèmia de còlera s'estengués per tota la ciutat i municipis limítrofs.

X

LLANÇÀ ES DEFENSA DEL CÒLERA

LLANÇÀ ES DEFENSA DEL CÒLERA:  

Des del primer terç del segle XIX fins a finals del mateix segle, els pobles de la nostra costa mantingueren una gran activitat de control i vigilància per reservar-se del contagi que  una vegada més arribava en vaixell a través dels circuits marítims establerts entre els ports de la ruta de Llevant.  L'amenaça epidèmica aquest cop venia una altre vegada de França i s'anomenava còlera. A partir dels anys vint del vuit-cents molts ports de les costes del sud de França - Marsella, Seta, Portvendres i Cotlliure, entre molts altres -  es veieren sovint i freqüentment afectats per brots de l' anomenat  "Còlera-morbo-asiàtic".

L'Arxiu Municipal de Llançà (AMLLN) es conserva el Libro de órdenes  de sanidad de 1720 hasta 1829 i un lligall exclusivament dedicat a sanitat. En aquest lligall i llibre, els documents manuscrits i impresos d'ordres, comunicacions, avisos al públic...sobre temes de salut pública del segles XVIII i XIX  formen un important volum.

Els documents que porten la data dels anys vint i trenta del S. XIX, donen notícia de l'existència del còlera a França. Un datat a 30 de juliol de 1820, diu textualment "Aquesta tarda hauran tingut avís els Regidors de Llançà, com lo han tingut los del lloc de Banyuls, i els de la vila de Coll.liure, com el contagi -de què Déu nos preservi- és en la ciutat de Marsella (...) tota persona o embarcació que arribi d'aquelles costes haurà de fer la deguda quarentena".

Una de les primeres mesures preses per part de l'Ajuntament de la vila de Llançà , segons Clavaguera (1) va ser la de formar una Junta de Sanitat, presidia per l'Alcalde, de la qual també en formaren part el metge, el cirurgià, el sagristà, i els regidors. Segons Clavaguera (2) una d'aquestes juntes va estar formada per  "Lorenzo Pallofa, síndic ; Isidro Matabosch, sagristà;  Esteban Falcó, Pedro Tolsanas ; Francisco Galter; Juan Castells; Mariano Ballesta; Pedro Verdaguer i Josep Poch".

Aquesta Junta de Sanitat i d'altres futures que es van anar constituint , varen reglamentar tot un seguit de mesures i criteris, què tots els vilatans havien d'observar. Normes estrictes, dirigides primordialment als pescadors pel que feia a auxiliar o tractar amb altres embarcacions forasteres qui també havien d'avisar immediatament  a la Junta de Sanitat sobre qualsevol novetat o anomalia observada.

Per controlar l'arribada d'embarcacions i per garantir que els seus tripulants passessin la reglamentària quarantena "Acordaron establecer partidas de observación en los puntos que más convenga. Primero en la Miranda, de noche 8 hombres, al mando de un cabo que sepa escribir, y de día 2. Observarán el mar por si llega alguna nave forastera y retener a sus hombres embarcados, en el "Lazareto"(3) o Casa de observación, que se ha habilitado en el islote llamado "El Castellà". Los encargados de llevar el plan adelante son: Joaquín Pujol y Jayme Imbert".

Posteriorment, es reforçaren els punts d'observació, a totes les cales i platges del terme de Llançà, per evitar desembarcaments clandestins. S'hi construïren barraques per aixoplugar als encarregats de la vigilància que de dia i de nit observaven el mar.

En un document datat a 26 d'octubre de 1828, es dóna la relació del cost de manteniment de la llenya i el oli de les barraques de Cap de Ras, Grifeu, l'Estany, La Farella, Cau del Llop, Fané i la del Port.

Al octubre de 1828, la Junta tramet unes ordres que han de seguir tots els caps encarregats de les barraques per el seu bon funcionament i per garantir l'eficàcia de les vigilàncies d'observació, entre aquestes hi ha "No deixar atracar cap vaixell a  la platja", "No deixar el lloc de vigilància ni de dia ni de nit" "Passar un informe per escrit cada dia a la Junta".

També es controlaven les entrades de persones a la vila que arribaven per via terrestre, Així , el 21 de juliol de 1832, la Junta presidida per l'alcalde, Pere Tolsanas, tingué notícia de l'arribada d'una dona des de Banyuls, per la muntanya. La Junta es presentà a la casa on s'havia allotjat i determinà de portar-la al Castellar perquè hi fes la quarantena(4).

Les persones en quarantena al Castellar, eren visitades per un metge que informava diàriament a la Junta  "De la visita pasada en el día de hoy en la casa al efecto destinada a observación en el islote del Castellà, no ha aparecido novedad, en la salud de todos. Llansá, a 4 de agosto de 1832. Firmado: Franscico Gimpera, médico".

Entre la documentació de l'Arxiu Municipal , no es troba cap indici que hi hagués gaires morts per el còlera ni en els Llibres d'òbits de l'Arxiu parroquial. Doncs tota això  fa pensar , a Clavaguera (5) que les mesures preses tingueren eficàcia, i evitaren el contagi entre els veïns de Llançà i per tant la mortalitat.  Segons Curbet (6), a Llançà sembla que el còlera no va ser tant mortífer com el brot de la verola del 1870 a vila , per bé que això no va estalviar situacions de pànic, ja que una i altra malaltia va arribar a coincidir en el temps i confondre's en alguns casos puntuals.

El Diario de Gerona del 3 de setembre de 1870 va publicar " Durante el día de ayer fueron objeto de muchos comentarios las notícias que circularon respecto al estado sanitario de Llansá, donde se decía que habían ocurrido algunos casos sospechos de cólera. La base de tales rumores descansaba en una comunicación oficial del Alcalde de dicha población, dirigida a la primera autoridad civil de la Provincia, participándole haber ocurrido allí dos casos sospechosos, seguidos de defunciones y hallarse un individuo atacado, pero en relativo estado satisfactorio." (7)

 

(1)(2)(4)(5) CLAVAGUERA CANET, Josep : Llançà, notes històriques ; Ed.Salvat, Barcelona, 1986

  (6) Joan Baptista Serinyana i Mallol (Llançà 15/12/1818-1903) va recollir en vàries llibretes manuscrites les seves memòries (Llibreta de memòries ) però també la informació que li arribava o llegia sobre altres temes ( Llibreta de la guerra i revolucions, Llibreta de religió, Llibreta de mapes) i/o sobre oracions, remeis i notes (Llibreta de cantarelles, oracions i narrativa moral ;  Receptaris, Notes diverses). L'any 2007 , l'Associació d'Història Rural de les comarques Gironines  en va editar una edició , estudi introductori i notes de Jordi Curbet

 (7) CLAVAGUERA CANET, Josep : Les epidèmies de la verola i el còlera durant el segle XIX, segons els diaris de l'època ; Farella (Revista de Llançà), núm.3 (agost 1996), pàg. 34-35

  (3) Llatzaret : lloc on s'aïllen les persones, els animals o les mercaderies que estan en quarantena i on són sotmesos a revisió i a observació, especialment el situat en ports i llocs fronterers

BIBLIOGRAFIA

CLAVAGUERA CANET, Josep : Llançà, notes històriques ; Ed.Salvat, Barcelona, 1986

CLAVAGUERA CANET, Josep : Les epidèmies de la verola i el còlera durant el segle XIX, segons els diaris de l'època ; Farella (Revista de Llançà), núm.3 (agost 1996), pàg.

SERINYANA MALLOL, Joan Baptista : Les llibretes de memòries de Joan Serinyana (1818-1903), vinyater llançanenc ; Edició, estudi introductori i notes de Jordi Curbet Hereu ; Associació d'Història Rural de les comarques Gironines, Girona, 2007.

Viquipèdia

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l’experiència de l’usuari i servei, així com analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació sobre les cookies o bé saber com canviar la configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.