menu_button

Els nostres serveis

Informació general i de referència

Assessorament especialitzat als usuaris presencials i no presencials (via correu electrònic, correu postal, telèfon i fax ) sobre els fons documentals, bibliogràfics i sobre l’hemeroteca que conservem; sobre els instruments de descripció, sobre les condicions d’accés als fons i sobre els serveis que ofereix l’arxiu. També informació de referència sobre altres centres d’arxiu i fons documentals. Servei de DSI (difusió selectiva de la informació) per a les associacions i entitats del municipi (butlletins, novetats …..). Informació general documental i bibliogràfica sobre Llançà i el seu territori.

Consulta

Consulta pública i gratuïta dels instruments de descripció i dels fons documentals, fotogràfics, fímics, bibliogràfics i hemerogràfics de l’arxiu.
Els documents de l’arxiu seran objecte de consulta sempre que hagin rebut el tractament arxivístic corresponent i que tinguin un instrument de descripció suficient, llevat d’aquells que estiguin subjectes a restriccions d’accés regulades per la normativa que els sigui aplicable. Per accedir als serveis de consulta de documents és necessari que l’usuari s’acrediti amb el DNI, NIF, passaport o carnet de conduir .
L’accés als instruments de descripció, i als fons bibliogràfics i hemerogràfics de l’arxiu és lliure per tothom.

Servei a l’Administració

L’arxiu atén les sol·licituds de consulta i préstec de la documentació pròpia de l’Ajuntament de Llançà que té dipositat el seu fons a l’arxiu.

Biblioteca i hemeroteca auxiliars i de reserva

La biblioteca està especialitzada bàsicament en història local i de Catalunya. Presta servei d’informació bibliogràfica i l’accés a la col·lecció es fa a la sala de consulta de l’arxiu. També es pot consultar l’hemeroteca i la biblioteca històrica de l’arxiu d’interès local.

Reprografia

L’arxiu ofereix, amb els límits; les tarifes i les formes de pagament establertes per l’Ajuntament de Llançà , la legislació i les normatives vigents; el servei d’obtenció de reproduccions dels seus fons documentals. Es poden obtenir fotocòpies, impressions d’imatges digitals, digitalitzacions i duplicació de documents sonors o fílmics que es conserven a l’arxiu limitats al que estableix la llei de la propietat intel·lectual.

Servei didàctic

L’arxiu ofereix recursos i activitats adreçades al món docent. S’adreça al professorat i alumnat d’ensenyament primari i secundari per tal de potenciar l’aplicació de la didàctica amb fons d’arxiu. Elabora recursos didàctics i documentals, organitza visites a l’arxiu, tallers per a grups escolars, i dóna atenció individualitzada al professorat i a l’alumnat que ho sol·liciti.

Reglament de l'Arxiu Municipal

L’aparició de la normativa en matèria d’arxius durant els últims anys, l‘evolució de la societat i la creixent demanda d’informació per part dels ciutadans i de la pròpia administració fan necessària la redacció d’un document que reguli i faci públic el funcionament de l’arxiu com a servei municipal i que delimiti amb claredat quines són les seves competències i les seves funcions.

L’Ajuntament ha de custodiar i mantenir organitzada la seva documentació i al mateix temps ha de donar resposta a les necessitats que plantegen una gestió administrativa transparent i eficaç, el dret d’accés a la informació que tenen els ciutadans i la protecció, recuperació i difusió del patrimoni documental del municipi.

L’arxiu municipal és l’instrument per fer-ho i aquest Reglament estableix el seu marc general d’actuació que es podrà desenvolupar per mitjà d’instruccions, normatives o pautes que regulin més específicament la relació de l’arxiu amb els usuaris, tant interns com externs.

És aquest un reglament en el que es proposen nous objectius del que ha de ser un arxiu modern i obert com a òrgan municipal al servei de tothom, deixant enrera el concepte clàssic de l’arxiu com a simple espai de custòdia dels documents i prenent com a objectiu un esperit de servei global que incideixi en tot el cicle de vida de la documentació, abastant des de l’àmbit de la gestió administrativa fins el de l’actuació cultural relacionada amb la difusió, sempre tenint com a objectiu primordial garantir la conservació i l’accés als documents.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l’experiència de l’usuari i servei, així com analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació sobre les cookies o bé saber com canviar la configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.